TOPLA.ÇARPIM Function

TOPLA.ÇARPIM Function

İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir

English name

SUMPRODUCT

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

dizi1 dizi2

Function syntax

Turkish syntax

=TOPLA.ÇARPIM(dizi1; [dizi2]; …)

English syntax

=SUMPRODUCT(array1; [array2]; ...)

Example of usage

=TOPLA.ÇARPIM(dizi1; [dizi2]; …)
Top