TOPLAMA Function

TOPLAMA Function

Bu içerik Excel'in TOPLAMA formülü hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.

English name

AGGREGATE

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

işlev_num seçenekler dizi k

Function syntax

Turkish syntax

=TOPLAMA(işlev_num; seçenekler; dizi; [k])=TOPLAMA(işlev_num; seçenekler; başv1; ...)

English syntax

=AGGREGATE(function_num; options; array; [k])=AGGREGATE(function_num; options; ref1, ...)

Example of usage

=TOPLAMA(işlev_num; seçenekler; dizi; [k])=TOPLAMA(işlev_num; seçenekler; başv1; ...)
Top