ÜSTEL.DAĞ Function

ÜSTEL.DAĞ Function

ÜSTEL.DAĞ isimli özelliğimizde, ÜSTEL.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.

English name

EXPON.DIST

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

x lambda kümülatif

Function syntax

Turkish syntax

=ÜSTEL.DAĞ(x; lambda; kümülatif)

English syntax

=EXPON.DIST(x; lambda; cumulative)

Example of usage

=ÜSTEL.DAĞ(x; lambda; kümülatif)
Top