Excel 2003

Bir sayının mutlak değerini verir. Bir sayının mutlak değeri, işareti olmadan sayıdır.
Sayı
Published version
Excel 2003
Use count
22
Category
Matematik Trigonometri
Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
çıkış ilk_faiz mutabakat oran nominal sıklık temel hesapl_yöntemi
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Finansal
Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
çıkış mutabakat oran nominal temel
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
ACOS isimli formül tanıtımımızda, ACOS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Matematik Trigonometri
ACOSH isimli formül tanıtımımızda, ACOSH Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Matematik Trigonometri
Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
satır_num sütun_num mutlak a1 sayfa_metni
Published version
Excel 2003
Use count
8
Category
Arama ve Başvuru
Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir
bedel alış_tarihi ilk_dönem kurtarılan dönem oran temel
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
AMORLINC isimli formül tanıtımımızda, AMORLINC Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı, Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
bedel alış_tarihi ilk_dönem kurtarılan dönem oran temel
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
mantıksal1 mantıksal2
Published version
Excel 2003
Use count
41
Category
Mantıksal
Bir başvurudaki alan sayısını verir
başvuru
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Arama ve Başvuru
Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Metin
ASİN isimli formül tanıtımımızda, ASİN Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
6
Category
Matematik Trigonometri
ASİNH isimli formül tanıtımımızda, ASİNH Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Matematik Trigonometri
ATAN isimli formül tanıtımımızda, ATAN Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
7
Category
Matematik Trigonometri
Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
x_sayısı y_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
13
Category
Matematik Trigonometri
ATANH isimli formül tanıtımımızda, ATANH Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Matematik Trigonometri
Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
İstatistiksel
ORTALAMA isimli formül tanıtımımızda, ORTALAMA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
25
Category
İstatistiksel
Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir
değer1 değer2 ...
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
İstatistiksel
Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
BESSELI isimli formül tanıtımımızda, BESSELI Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x n
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Mühendislik
BESSELJ isimli formül tanıtımımızda, BESSELJ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x n
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
BESSELK isimli formül tanıtımımızda, BESSELK Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x n
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
BESSELY isimli formül tanıtımımızda, BESSELY Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x n
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Beta kümülatif dağılım işlevini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
x alfa beta A B
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir
olasılık alfa beta A B
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
BIN2DEC isimli formül tanıtımımızda, BIN2DEC Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
BIN2HEX isimli formül tanıtımımızda, BIN2HEX Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı basamak
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
BIN2OCT isimli formül tanıtımımızda, BIN2OCT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı basamak
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
başarı_sayısı denemeler başarı_olasılığı kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
sayı anlam
Published version
Excel 2003
Use count
4
Category
Uyumluluk
Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir
bilgi_türü başvuru
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Bilgi
DAMGA isimli formül tanıtımımızda, DAMGA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
14
Category
Metin
Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir.
x serb_derecesi kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir
olasılık serb_derecesi
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
KİKARETEST isimli formül tanıtımımızda, KİKARETEST Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
etkin_erim beklenen_erim
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Değerler listesinden bir değer seçer
dizin_sayısı değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
68
Category
Arama ve Başvuru
Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır
metin
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
metin
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Metin
Bir başvurunun sütun sayısını verir
başvuru
Published version
Excel 2003
Use count
32
Category
Arama ve Başvuru
SÜTUNSAY isimli formül tanıtımımızda, SÜTUNSAY Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
dizi
Published version
Excel 2003
Use count
38
Category
Arama ve Başvuru
Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
sayı sayı_seçilen
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
gerçel_sayı karm_sayı sonek
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir
metin1 metin2
Published version
Excel 2003
Use count
10
Category
Uyumluluk
Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
alfa standart_satma boyut
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
sayı ilk_birim son_birim
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
COS isimli formül tanıtımımızda, COS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
16
Category
Matematik Trigonometri
COSH isimli formül tanıtımımızda, COSH Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
21
Category
İstatistiksel
Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
22
Category
İstatistiksel
BOŞLUKSAY isimli formül tanıtımımızda, BOŞLUKSAY Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
aralık
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
İstatistiksel
Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
aralık ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
73
Category
İstatistiksel
Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
mutabakat vade sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir
mutabakat vade sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
mutabakat vade sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
mutabakat vade sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
mutabakat vade sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
mutabakat vade sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
denemeler başarı_olasılığı alfa
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
oran dönem_sayısı değer başlangıç_dönemi bitiş_dönemi tür
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir
oran dönem_sayısı değer başlangıç_dönemi bitiş_dönemi tür
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
TARİH isimli formül tanıtımımızda, TARİH Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
yıl ay gün
Published version
Excel 2003
Use count
49
Category
Tarih ve Saat
İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar.
başlangıç_tarihi başlangıç_tarihi /span
Published version
Excel 2003
Use count
14
Category
Tarih ve Saat
Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
tarih_metni
Published version
Excel 2003
Use count
9
Category
Tarih ve Saat
Ölçütlerle eşleşen kayıtlar için verilen alandaki ortalamayı döndürür.
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Ayın gününü belirli bir tarihten itibaren 1 ile 31 arasında bir sayı olarak döndürür.
seri_no
Published version
Excel 2003
Use count
29
Category
Tarih ve Saat
İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
başlangıç_tarihi bitiş_tarihi yöntem
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Tarih ve Saat
Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
maliyet hurda ömür dönem ay
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Ölçütlerle eşleşen kayıtlar için verilen alandaki ortalamayı döndürür.
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Ölçütlerle eşleşen kayıtlar için verilen alandaki ortalamayı döndürür.
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
maliyet hurda ömür dönem faktör
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
DEC2BIN isimli formül tanıtımımızda, DEC2BIN Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı basamak
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
DEC2HEX isimli formül tanıtımımızda, DEC2HEX Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı basamak
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
DEC2OCT isimli formül tanıtımımızda, DEC2OCT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı basamak
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
DERECE isimli formül tanıtımımızda, DERECE Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
açı
Published version
Excel 2003
Use count
14
Category
Matematik Trigonometri
DELTA isimli formül tanıtımımızda, DELTA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konuları yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
SAPKARE isimli formül tanıtımımızda, SAPKARE Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konuları yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Veritabanı
Bir tahvilin indirim oranını verir
mutabakat vade fiyat itfa temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Bir sayıyı TL (türk lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür.
sayı onluklar
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
kesirli_para payda
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
ondalık_para payda
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
veritaban alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Veritabanı
Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
düzenleme vade kupon getiri sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
veritabanı alan ölçüt
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
başlangıç_tarihi ay_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
11
Category
Tarih ve Saat
Efektif yıllık faiz oranını verir
nominal_oran dönem_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
başlangıç_tarihi ay_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
27
Category
Tarih ve Saat
HATAİŞLEV isimli içeriğimizde, HATAİŞLEV özelliğinin kullanıldığı içerikler, diziliş yapısı, desteklenen excel versiyonlar gibi bilgiler yer almaktadır.
alt_limit üst_limit
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
TÜMHATAİŞLEV isimli formül tanıtımımızda, TÜMHATAİŞLEV Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
x
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
HATA.TİPİ isimli formül tanıtımımızda, HATA.TİPİ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
hata_değer
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Bilgi
Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
metin1 metin2
Published version
Excel 2003
Use count
15
Category
Metin
e yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Üstel dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
x lambda kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
ÇARPINIM isimli formül tanıtımımızda, ÇARPINIM Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Bir sayının çift çarpınımını verir
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
F olasılık dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
x serb_derecesi1 serb_derecesi2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
bul_metin metin_içinde başlangıç_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
27
Category
Metin
Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
bul_metin metin_içinde başlangıç_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
F olasılık dağılımının tersini verir
olasılık serb_derecesi1 serb_derecesi2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
FISHER isimli formül tanıtımımızda, FISHER Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
FISHERTERS isimli formül tanıtımımızda, FISHERTERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.
y
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
sayı onluklar virgül_yok
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
sayı anlam
Published version
Excel 2003
Use count
4
Category
Uyumluluk
TAHMİN isimli formül tanıtımımızda, TAHMİN Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Uyumluluk
Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
veri_dizisi ara_dizi
Published version
Excel 2003
Use count
16
Category
İstatistiksel
FTEST isimli formül tanıtımımızda, FTEST Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
GD isimli formül tanıtımımızda, GD Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
oran dönem_sayısı devresel_ödeme bd tür
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
anapara program
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Gama dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
x alfa beta kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
GAMATERS isimli formül tanıtımımızda, GAMATERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
olasılık alfa beta
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
x
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
OBEB isimli formül tanıtımımızda, OBEB Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
GEOORT isimli formül tanıtımında, GEOORT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı, Desteklenen Excel Versiyonları gibi konular yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
İstatistiksel
Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
sayı sınır_değer
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
ÖZETVERİAL isimli formül tanıtımımızda, ÖZETVERİAL Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
veri_alanı pivot_table alan1 öğe1 alan2 öğe2
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Arama ve Başvuru
BÜYÜME isimli formül tanıtımımızda, BÜYÜME Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
bilinen_y'ler bilinen_x'ler yeni_x'ler sabit
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
HARORT isimli Formülümüzde, HARORT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
HEX2BIN isimli formül tanıtımımızda, HEX2BIN Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı basamak
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
HEX2DEC isimli formül tanıtımımızda, HEX2DEC Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
HEX2OCT isimli formül tanıtımımızda, HEX2OCT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
sayı basamak
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
aranan_değer tablo_dizisi satır_indis_sayısı aralık_bak
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Arama ve Başvuru
Bir seri numarasını saate dönüştürür
serino
Published version
Excel 2003
Use count
6
Category
Tarih ve Saat
Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internette depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
bağ_konumu yakın_ad
Published version
Excel 2003
Use count
5
Category
Arama ve Başvuru
Hipergeometrik dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
başarı_örnek sayı_örnek başarı_popülasyon sayı_pop
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
mantıksal_sınama eğer_doğruysa_değer eğer_yanlışsa_değer
Published version
Excel 2003
Use count
225
Category
Mantıksal
Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
karmsayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
SANAL isimli formül tanıtımımızda, SANAL Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
karmsayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
karmsayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
karmsayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
İki karmaşık sayının bölümünü verir
karmsayı1 karmsayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının üssünü verir
karmsayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
karmsayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
karmsayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
karmsayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
karmsayı sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
İki karmaşık sayının çarpımını verir
isayı1 isayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir
karmsayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
karmsayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının karekökünü verir
karmsayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Karmaşık sayıların toplamını verir
karmsayı1 karmsayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
İki karmaşık sayının farkını verir
isayı1 isayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
başv satır_sayısı sütun_sayısı alan_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
151
Category
Arama ve Başvuru
DOLAYLI isimli formül tanıtımımızda, DOLAYLI Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
başv_metni a1
Published version
Excel 2003
Use count
55
Category
Arama ve Başvuru
BİLGİ isimli formül tanıtımımızda, BİLGİ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
metin_türü
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Bilgi
Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
29
Category
Matematik Trigonometri
Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
mutabakat vade yatırım itfa temel
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Finansal
Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
oran dönem dönem_sayısı bd gd tür
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
değerler tahmin
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Finansal
EBOŞSA isimli formül tanıtımımızda, EBOŞSA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
değer
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Bilgi
Değer #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
değer
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Bilgi
Değer herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
değer
Published version
Excel 2003
Use count
11
Category
Bilgi
ÇİFTMİ isimli formül tanıtımımızda, ÇİFTMİ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
4
Category
Bilgi
EMANTIKSALSA isimli formül tanıtımımızda, EMANTIKSALSA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
değer
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Bilgi
EYOKSA isimli formül tanıtımımızda, EYOKSA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
değer
Published version
Excel 2003
Use count
11
Category
Bilgi
EMETİNDEĞİLSE isimli formül tanıtımımızda, EMETİNDEĞİLSE Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.
değer
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Bilgi
ESAYIYSA isimli formül tanıtımımızda, ESAYIYSA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
değer
Published version
Excel 2003
Use count
57
Category
Bilgi
TEKMİ isimli formül tanıtımımızda, TEKMİ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Bilgi
Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
oran dönem dönem_sayısı bd
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir
değer
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Bilgi
EMETİNSE isimli formül tanıtımımızda, EMETİNSE Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
değer
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Bilgi
Bu içerik Excel'in Tayrakamıysa özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bir veri kümesinin basıklığını verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
dizi k
Published version
Excel 2003
Use count
23
Category
İstatistiksel
OKEK isimli formül tanıtımımızda, OKEK Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir
metin sayı_karakter
Published version
Excel 2003
Use count
34
Category
Metin
Metin değerinin en solundaki karakterleri verir
metin sayı_bayt'lar
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir
metin
Published version
Excel 2003
Use count
52
Category
Metin
UZUNLUKB isimli formül tanıtımımızda, UZUNLUKB Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
DOT isimli formül tanıtımımızda, DOT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
bilinen_y'ler bilinen_x'ler sabit konum
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
İstatistiksel
Bir sayının doğal logaritmasını verir
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
sayı taban
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
LOG10 isimli formül tanıtımımızda, LOG10 Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Matematik Trigonometri
LOT isimli formül tanıtımımızda, LOT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
bilinen_y'ler bilinen_x'ler sabit konum
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
LOGTERS isimli formül tanıtımımızda, LOGTERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
olasılık ortalama standart_sapma
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
LOGNORMDAĞ isimli formül tanıtımımızda, LOGNORMDAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer alır.
x ortalama standart_sapma
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
ARA isimli formül tanıtımımızda, ARA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
aranan_değer aranan_vektör sonuç_vektör
Published version
Excel 2003
Use count
22
Category
Arama ve Başvuru
KÜÇÜKHARF isimli formül tanıtımımızda, KÜÇÜKHARF Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
8
Category
Metin
KAÇINCI isimli formül tanıtımımızda, KAÇINCI Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, açıklama, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer alır.
aranan_değer aranan_dizi eşleştir_tür
Published version
Excel 2003
Use count
121
Category
Arama ve Başvuru
Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
sayı sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
54
Category
İstatistiksel
Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
DETERMİNANT isimli formül tanıtımımızda, DETERMİNANT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
dizi
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir
mutabakat vade kupon getiri sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Verilen sayıların ortancasını verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir
metin başlangıç_sayısı sayı_karakterler
Published version
Excel 2003
Use count
39
Category
Metin
Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir
metin başlangıç_sayısı sayı_bayt'lar
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
58
Category
İstatistiksel
Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
DAKİKA isimli formül tanıtımımızda, DAKİKA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
seri_no
Published version
Excel 2003
Use count
5
Category
Tarih ve Saat
DİZEY_TERS isimli formül tanıtımımızda, DİZEY_TERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.
dizi
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
değerler finansman_faiz_oranı tekraryatırım_oranı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
İki dizinin dizey çarpımını verir
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2003
Use count
15
Category
Matematik Trigonometri
MOD isimli Formülümüzde, MOD Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı bölen
Published version
Excel 2003
Use count
59
Category
Matematik Trigonometri
Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
4
Category
Uyumluluk
Bir tarih değeri içindeki ay bilgisini 1 ile 12 arasında bir sayı olarak döndürür.
seri_no
Published version
Excel 2003
Use count
39
Category
Tarih ve Saat
KYUVARLA isimli formül tanıtımımızda, KYUVARLA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
sayı katsayı
Published version
Excel 2003
Use count
9
Category
Matematik Trigonometri
ÇOKTERİMLİ adlı formül tanıtımımızda, ÇOKTERİMLİ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
değer
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Bilgi
YOKSAY isimli formül tanıtımımızda, YOKSAY Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonları gibi konular yer almaktadır.
()
Published version
Excel 2003
Use count
19
Category
Bilgi
Negatif binom dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
başarısızlık başarı_sı başarı_o
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
başlangıç_tarihi bitiş_tarihi tatiller
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Tarih ve Saat
Yıllık nominal faiz oranını verir
etkin_oran dönem_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Normal kümülatif dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
x ortalama standart_sapma kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
NORMTERS isimli formül tanıtımımızda, NORMTERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
olasılık ortalama standart_sapma
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Standart normal kümülatif dağılımı verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
z
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
olasılık
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
mantıksal
Published version
Excel 2003
Use count
21
Category
Mantıksal
Sayfa değiştirildiğinde veya açıldığındagüncellenen geçerli tarih ve saati döndürür.
()
Published version
Excel 2003
Use count
4
Category
Tarih ve Saat
Bir yatırımın dönem sayısını verir
oran devresel_ödeme bd gd tür
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Finansal
Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
oran değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür
sayı basamak
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
OCT2DEC isimli formül tanıtımımızda, OCT2DEC Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
OCT2HEX isimli formül tanıtımımızda, OCT2HEX Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
sayı basamak
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Mühendislik
Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
düzenleme vade çıkış ilk_kupon oran getiri teminat sıklık
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
düzenleme vade çıkış ilk_kupon oran ücret teminat sıklık
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
düzenleme vade son_faiz oran getiri teminat sıklık
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
düzenleme vade son_faiz oran ücret teminat sıklık
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
başv satırlar sütunlar yükseklik genişlik
Published version
Excel 2003
Use count
47
Category
Arama ve Başvuru
Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
mantıksal1 mantıksal2
Published version
Excel 2003
Use count
32
Category
Mantıksal
Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
dizi1 dizis2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir
dizi k
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir
dizi x anlam
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir
sayı sayı_seçilen
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir metin dizesinden fonetik (furigana) karakterleri ayıklar.
başvuru
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Pİ isimli özelliğimizde, Pİ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler ve Diziliş Yapısının yanısıra Desteklenen Excel Versiyonları da yer almaktadır.
()
Published version
Excel 2003
Use count
10
Category
Matematik Trigonometri
Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
oran dönem_sayısı bd gd tür
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Finansal
POISSON isimli formül tanıtımımızda, POISSON Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x ortalama kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
KUVVET isimli formül tanıtımımızda, KUVVET Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı üs
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
oran dönem dönem_sayısı bd gd tür
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
mutabakat vade oran getiri itfa sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
mutabakat vade indirim itfa temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
mutabakat vade çıkış oran getiri temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir
x_aralığı olasılık_aralığı alt_sınır üst_sınır
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
ÇARPIM isimli formül tanıtımımızda, ÇARPIM Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Matematik Trigonometri
Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
metin
Published version
Excel 2003
Use count
7
Category
Metin
Bir yatırımın bugünkü değerini verir
oran dönem_sayısı devresel_ödeme gd tür
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
DÖRTTEBİRLİK isimli formül tanıtımımızda, DÖRTTEBİRLİK Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
dizi dörttebir
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
BÖLÜM isimli formül tanıtımımızda, BÖLÜM Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
pay payda
Published version
Excel 2003
Use count
9
Category
Matematik Trigonometri
RADYAN isimli formül tanıtımımızda, RADYAN Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.
açı
Published version
Excel 2003
Use count
13
Category
Matematik Trigonometri
S_SAYI_ÜRET isimli formül tanıtımımızda, S_SAYI_ÜRET Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
()
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Matematik Trigonometri
Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
alt üst
Published version
Excel 2003
Use count
5
Category
Matematik Trigonometri
Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir
sayı başv sıra
Published version
Excel 2003
Use count
4
Category
Uyumluluk
Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
dönem_sayısı devresel_ödeme bd gd tür
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Finansal
Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
mutabakat vade yatırım indirim temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
DEĞİŞTİR isimli formül tanıtımımızda, DEĞİŞTİR Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
eski_metin başlangıç_sayısı sayı_karakterler yeni_metin
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Metin
DEĞİŞTİRB isimli formül tanıtımımızda, DEĞİŞTİRB Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
eski_metin başlangıç_sayısı sayı_bayt'lar yeni_metin
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Metni, verilen sayıda defa yineler
metin sayı_kere
Published version
Excel 2003
Use count
14
Category
Metin
Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
metin sayı_karakter
Published version
Excel 2003
Use count
20
Category
Metin
Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
metin sayı_bayt'lar
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
sayı sayı_rakamlar
Published version
Excel 2003
Use count
26
Category
Matematik Trigonometri
Bu içerik Excel'in Bahtaşağıyuvarla özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Bahtyukarıyuvarla özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
sayı sayı_rakamlar
Published version
Excel 2003
Use count
9
Category
Matematik Trigonometri
Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar
sayı sayı_rakamlar
Published version
Excel 2003
Use count
15
Category
Matematik Trigonometri
Bir başvurunun satır sayısını verir
başvuru
Published version
Excel 2003
Use count
91
Category
Arama ve Başvuru
SATIRSAY isimli formül tanıtımımızda, SATIRSAY Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
dizi
Published version
Excel 2003
Use count
71
Category
Arama ve Başvuru
Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri verir
progID sunucu konu1 konu2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Arama ve Başvuru
Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
bul_metin metin başlangıç_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
24
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Arab özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
bul_metin metin_içinde başlangıç_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
SANİYE isimli formül tanıtımımızda, SANİYE Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
seri_no
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Tarih ve Saat
Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir
x n m katsayılar
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
İŞARET isimli formül tanıtımımızda, İŞARET Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
10
Category
Matematik Trigonometri
Verilen bir açının sinüsünü verir
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
16
Category
Matematik Trigonometri
Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
ÇARPIKLIK isimli formül tanıtımımızda, ÇARPIKLIK Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir
maliyet hurda ömür
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
EĞİM isimli formül tanıtımımızda, EĞİM Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir
dizi k
Published version
Excel 2003
Use count
36
Category
İstatistiksel
KAREKÖK isimli formül tanıtımımızda, KAREKÖK Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
12
Category
Matematik Trigonometri
(* Pi sayısının) kare kökünü verir
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Normalleştirilmiş bir değer verir
x ortalama standart_sapma
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir
bilinen_y'ler bilinen_x'ler
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
metin eski_metin yeni_metin yineleme_sayısı
Published version
Excel 2003
Use count
48
Category
Metin
Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
işlev_sayısı başv1 başv2
Published version
Excel 2003
Use count
12
Category
Matematik Trigonometri
TOPLA isimli formül tanıtımımızda, açıklama, TOPLA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
138
Category
Matematik Trigonometri
Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler
aralık ölçüt toplam_aralığı
Published version
Excel 2003
Use count
20
Category
Matematik Trigonometri
İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2003
Use count
81
Category
Matematik Trigonometri
Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir
dizi_x dizi_y
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
dixi_x dizi_y
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir
dizi_x dizi_y
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir
maliyet hurda ömür dönem
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bağımsız değerlerini metne dönüştürür
değer
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Metin
TAN isimli formül tanıtımımızda, TAN Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Matematik Trigonometri
TANH isimli formül tanıtımımızda, TANH Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
düzenleme vade indirim
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir
düzenleme vade indirim
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
düzenleme vade ücret
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
TDAĞ isimli formül tanıtımımızda, TDAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x serbestlik_der yazı_say
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
METNEÇEVİR isimli formül tanıtımımızda, METNEÇEVİR Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı, Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
değer biçim_metni
Published version
Excel 2003
Use count
52
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Tayhaftanıngünü özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Tayrakam özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Tayyılınayı özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Taysayıses özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Taysayıdize özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Taydizeuzunluğu özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
Bu içerik Excel'in Tayyılı özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
sayı
Published version
Excel 2003
Use count
0
Category
Metin
ZAMAN isimli formül tanıtımımızda, ZAMAN Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
saat dakika saniye
Published version
Excel 2003
Use count
5
Category
Tarih ve Saat
Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür
saat_metni
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Tarih ve Saat
TTERS isimli formül tanıtımımızda, TTERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
olasılık serb_derecesi
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Sayfa değiştirildiğinde veya açıldığında güncellenen geçerli tarihi döndürür.
()
Published version
Excel 2003
Use count
38
Category
Tarih ve Saat
Dikey bir hücre aralığını yatay, yatay bir hücre aralığını ise dikey verir.
dizi
Published version
Excel 2003
Use count
41
Category
Arama ve Başvuru
EĞİLİM isimli formül tanıtımımızda, EĞİLİM Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
bilinen_y'ler bilinen_x'ler yeni_x'ler sabit
Published version
Excel 2003
Use count
7
Category
İstatistiksel
KIRP isimli formül tanıtımımızda, KIRP Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
27
Category
Metin
Bir veri kümesinin iç ortasını verir
dizi yüzde
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
İstatistiksel
Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
sayı sayı_rakamlar
Published version
Excel 2003
Use count
4
Category
Matematik Trigonometri
TTEST isimli formül tanıtımımızda, TTEST Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
dizi1 dizi2 yazı_say tür
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir
değer
Published version
Excel 2003
Use count
2
Category
Bilgi
BÜYÜKHARF isimli formül tanıtımımızda, BÜYÜKHARF Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
metin
Published version
Excel 2003
Use count
12
Category
Metin
Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
metin
Published version
Excel 2003
Use count
8
Category
Metin
Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
değer1 değer2
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
İstatistiksel
Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
maliyet hurda ömür başlangıç_dönemi son_dönem faktör değiştirme
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
DÜŞEYARA Formülü, ilk sütunun sağında kalan verilerde arama yapılmasını sağlayan işlevsel bir Excel fonksiyonudur.
aranan_değer tablo_dizisi sütun_indis_sayısı aralık_bak
Published version
Excel 2003
Use count
72
Category
Arama ve Başvuru
Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür
seri_no döndür_tür
Published version
Excel 2003
Use count
43
Category
Tarih ve Saat
Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
seri_num dönüş_türü
Published version
Excel 2003
Use count
5
Category
Tarih ve Saat
WEIBULL isimli formül tanıtımımızda, WEIBULL Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x alfa beta kümülatif
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
başlangıç_tarihi gün_sayısı tatiller
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Tarih ve Saat
Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
değerler tarihler tahmin
Published version
Excel 2003
Use count
3
Category
Finansal
Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
oran değerler tarihler
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir tarih değeri içindeki yıl bilgisini bir sayı olarak döndürür.
seri_no
Published version
Excel 2003
Use count
54
Category
Tarih ve Saat
Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir
başlangıç_tarihi bitiş_tarihi temel
Published version
Excel 2003
Use count
4
Category
Tarih ve Saat
Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
mutabakat vade oran fiyat itfa sıklık temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
mutabakat vade fiyat itfa temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
mutabakat vade çıkış oran fiyat temel
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Finansal
Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar
dizi x sigma
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Uyumluluk
YANLIŞ isimli formül tanıtımımızda, YANLIŞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı, açıklaması ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.
()
Published version
Excel 2003
Use count
13
Category
Mantıksal
DOĞRU isimli formül tanıtımımızda, DOĞRU Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
()
Published version
Excel 2003
Use count
11
Category
Mantıksal
Daha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir.
modül_metni yöntem metin_türü
Published version
Excel 2003
Use count
1
Category
Veritabanı
Top