Excel 2010

Bu içerik Excel'in TOPLAMA formülü hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
işlev_num seçenekler dizi k
Published version
Excel 2010
Use count
21
Category
Matematik Trigonometri
Beta kümülatif dağılım işlevini verir
x alfa beta kümülatif A B
Published version
Excel 2010
Use count
1
Category
İstatistiksel
Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir
olasılık alfa beta A B
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
BİNOM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, BİNOM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
başarı_sayısı denemeler başarı_olasılığı kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
denemeler başarı_olasılığı alfa
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
sayı anlam
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
x serb_derecesi kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
x serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
olasılık serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
olasılık serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
KİKARE.TEST formül tanıtımımızda, KİKARE.TEST Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
etkin_erim beklenen_erim
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
alfa standart_sapma boyut
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
T-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir
alfa standart_sapma boyut
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bu içerik Excel'in Ecma.Tavan özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.
number significance
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
Metin
HATAİŞLEV.DUYARLI içeriğimizde, HATAİŞLEV.DUYARLI özelliğinin kullanıldığı içerikler, yapısı, desteklenen excel versiyonlar gibi bilgiler yer almaktadır.
X
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
Mühendislik
X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir
x
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
Mühendislik
ÜSTEL.DAĞ isimli özelliğimizde, ÜSTEL.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x lambda kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
F.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, F.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x serb_derecesi1 serb_derecesi2 kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
F.DAĞ.SAĞK isimli formül tanıtımımızda, F.DAĞ.SAĞK Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x serb_derecesi1 serb_derecesi2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
F olasılık dağılımının tersini verir
olasılık serb_derecesi1 serb_derecesi2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
F olasılık dağılımının tersini verir
olasılık serb_derecesi2 serb_derecesi2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
F.TEST isimli Formülümüzde, F.TEST Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konu başlıkları yer almaktadır.
dizi1 dizi2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
sayı anlam
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
GAMA.DAĞ isimli Formülümüzde, GAMA.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
x alfa beta kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
GAMA.TERS isimli formül tanıtımımızda, GAMA.TERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
olasılık alfa beta
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
x
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
HİPERGEOM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, HİPERGEOM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonları yer alır.
başarı_örnek örnek_sayısı başarı_popülasyon pop_sayısı kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
En yakın büyük tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir
sayı anlam
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
LOGNORM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, LOGNORM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer alır.
x ortalama standart_sapma kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
olasılık ortalama standart_sapma
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Dizide veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
NEGBİNOM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, NEGBİNOM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
hata_sayısı başarı_sayısı başarı_olasılığı kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir
başlangıç_tarihi bitiş_tarihi hafta_sonu tatiller
Published version
Excel 2010
Use count
6
Category
Tarih ve Saat
NORM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, NORM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.
x ortalama standart_sapma kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
olasılık ortalama standart_sapma
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
NORM.S.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, NORM.S.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
z kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
olasılık
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır
dizi k
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
dizi k
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir
dizi x anlam
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
dizi x anlam
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
POISSON.DAĞ adlı formül tanıtımımızda, POISSON.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x ortalama kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir
dizi dörrtebir
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Veri kümesinin dörtte birini verir
dizi dörttebir
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
sayı başv sıra
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
sayı başv sıra
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
x serb_derecesi kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
x serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
T.DAĞ.SAĞK isimli formül tanıtımımızda, T.DAĞ.SAĞK Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir
olasılık serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Student t-dağılımının tersini verir
olasılık serb_derecesi
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
dizi1 dizi2 yazı_say tür
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
VAR.P isimli formül tanıtımımızda, VAR.P Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
WEIBULL.DAĞ adlı formül tanıtımımızda, WEIBULL.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x alfa beta kümülatif
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir
başlangıç_tarihi gün_sayısı hafta_sonu tatiller
Published version
Excel 2010
Use count
5
Category
Tarih ve Saat
Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
dizi x sigma
Published version
Excel 2010
Use count
0
Category
İstatistiksel
Top