Excel 2013

Bir sayının asıl ark kotanjant veya ters kotanjant değerini verir.
sayı
Published version
Excel 2013
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
sayı
Published version
Excel 2013
Use count
1
Category
Matematik Trigonometri
Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür
metin
Published version
Excel 2013
Use count
3
Category
Matematik Trigonometri
Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
sayı sayıtabanı min_uzunluk
Published version
Excel 2013
Use count
4
Category
Matematik Trigonometri
Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
denemeler başarı_olasılığı başarı_sayısı başarı_sayısı2
Published version
Excel 2013
Use count
1
Category
İstatistiksel
İki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir
sayı kaydırma_miktarı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
BİTVEYA isimli formül tanıtımımızda, BİTVEYA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
Kaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir
sayı kaydırma_miktarı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
İki sayının bit tabanlı 'ÖZELVEYA' sonucunu verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
sayı anlam mod
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
Verilen sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir
sayı sayı_seçilen
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
COT isimli formül tanıtımımızda, COT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
COTH isimli formül tanıtımımızda, COTH Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
sayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
CSC isimli formül tanıtımımızda, CSC Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
CSCH isimli formül tanıtımımızda, CSCH Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
sayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
GÜNSAY isimli formül tanıtımımızda, GÜNSAY Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
bitiş_tarihi başlangıç_tarihi
Published version
Excel 2013
Use count
1
Category
Tarih ve Saat
Karakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir
metin
Published version
Excel 2013
Use count
1
Category
Metin
Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür
sayı sayıtabanı
Published version
Excel 2013
Use count
2
Category
Matematik Trigonometri
URL ile kodlanmış bir dize verir. Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
metin
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Web
Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar
sayı anlam mod
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
Formül çubuğunda görüntüleneni verir
başvuru
Published version
Excel 2013
Use count
3
Category
Arama ve Başvuru
GAMA isimli formül tanıtımımızda, GAMA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
x
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
İstatistiksel
Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir
x
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
İstatistiksel
İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir
değer değer_eğer_yok
Published version
Excel 2013
Use count
6
Category
Mantıksal
Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
karmsayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
SANCOT isimli formül tanıtımımızda, SANCOT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
karmsayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
SANCSC isimli formül tanıtımımızda, SANCSC Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
karmsayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir
karmsayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının sekantını verir
karmsayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir
karmsayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
karmsayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
Karmaşık bir sayının tanjantını verir
karmsayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mühendislik
Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir
başvuru
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Bilgi
Belirli bir tarih için, yılın ISO hafta numarası sayısını verir
tarih
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Tarih ve Saat
BİRİMMATRİS isimli formül tanıtımımızda, BİRİMMATRİS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.
boyut
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür
Metin Ondalık_ayırıcı Grup_ayırıcı
Published version
Excel 2013
Use count
1
Category
Metin
Belirtilen bir değere ulaşmak için yatırımın gerektirdiği dönem sayısını verir
oran bd gd
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Finansal
Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)
sayı sayı_seçilen
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
İstatistiksel
Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir
x
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
İstatistiksel
Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir
dönem_sayısı bd gd
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Finansal
SEC isimli formül tanıtımımızda, SEC Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.
sayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
Bir açının hiperbolik sekantını verir
sayı
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Matematik Trigonometri
SAYFA isimli formül tanıtımımızda, SAYFA Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.
değer
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Bilgi
SAYFALAR isimli formül tanıtımımızda, SAYFALAR Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.
başvuru
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Bilgi
Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir
sayı1 sayı2
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
İstatistiksel
Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir
sayı
Published version
Excel 2013
Use count
3
Category
Metin
Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir
metin
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Metin
Bir web hizmetinden alınan verileri getirir. Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
url
Published version
Excel 2013
Use count
3
Category
Web
Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum VEYA değerini verir
mantıksal1 mantıksal2
Published version
Excel 2013
Use count
0
Category
Mantıksal
Top