Excel 2019

Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz
metin1 metin2
Published version
Excel 2019
Use count
10
Category
Metin
Bir veya birden fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür.
mantıksal_test1 doğruysa_değer1 mantıksal_test2 doğruysa_değer2
Published version
Excel 2019
Use count
3
Category
Mantıksal
Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür
en_büyük_aralık ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2
Published version
Excel 2019
Use count
1
Category
İstatistiksel
Verilen bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreleri arasında en küçük değeri verir
en_küçük_aralık ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2
Published version
Excel 2019
Use count
3
Category
İstatistiksel
Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür
ifade değer1 sonuç1 varsayılan_veya_değer2 sonuç2
Published version
Excel 2019
Use count
0
Category
Mantıksal
Birden çok aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ve birleştirilen her metin değeri arasına belirttiğiniz bir sınırlayıcıyı ekler
sınırlayıcı boşları_yoksay metin1 metin2
Published version
Excel 2019
Use count
30
Category
Metin
Top