VSEÇÇARP Function

VSEÇÇARP Function

Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar

English name

DPRODUCT

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

veritaban alan ölçüt

Function syntax

Turkish syntax

=VSEÇÇARP(veritaban; alan; ölçüt)

English syntax

=DPRODUCT(database; fields; criteria)

Example of usage

=VSEÇÇARP(veritaban; alan; ölçüt)
Top