VSEÇSAY Function

VSEÇSAY Function

Ölçütlerle eşleşen kayıtlar için verilen alandaki ortalamayı döndürür.

English name

DCOUNT

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

veritabanı alan ölçüt

Function syntax

Turkish syntax

=VSEÇSAY(veritabanı; alan; ölçüt)

English syntax

=DCOUNT(database; field; criteria)

Example of usage

=VSEÇSAY(veritabanı; alan; ölçüt)
Top