YATAYARA Function

YATAYARA Function

Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir

English name

HLOOKUP

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

aranan_değer tablo_dizisi satır_indis_sayısı aralık_bak

Function syntax

Turkish syntax

=YATAYARA(aranan_değer; tablo_dizisi; satır_indis_sayısı; [aralık_bak])

English syntax

=HLOOKUP(lookup_value; table_array; row_index_num; [range_lookup])

Example of usage

=YATAYARA(aranan_değer; tablo_dizisi; satır_indis_sayısı; [aralık_bak])
Top