ÇAPRAZARA

 • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Admin
 • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
 • Öne çıkan
İngilizce Adı
XLOOKUP
Yayınlandığı Versiyon
Excel 365
Destekleyen Versiyonlar
 1. Excel 365
 2. Excel 2021
Türkçe Diziliş
=ÇAPRAZARA(Arama_değeri; Arama_dizisi; Döndürülen_dizi; [Bulunamıyorsa]; [Eşleştirme_modu]; [Arama_modu])
İngilizce Diziliş
=ÇAPRAZARA(lookup; lookup_array; return_array; [not_found]; [match_mode]; [search_mode])
Excel ÇAPRAZARA formülü, DÜŞEYARA, YATAYARA ve ARA gibi eski işlevlerin yerine geçen modern ve esnek bir fonksiyondur. ÇAPRAZARA, yaklaşık ve tam eşleştirmeyi, kısmi eşleşmeler için joker karakterleri (* ?) ve dikey veya yatay aralıklarda aramaları destekler.

Kullanım Örneği​

=ÇAPRAZARA(Arama_değeri; Arama_dizisi; Döndürülen_dizi; [Bulunamıyorsa]; [Eşleştirme_modu]; [Arama_modu])

ÇAPRAZARA, DÜŞEYARA işlevinin çok daha modern bir versiyonudur. Çok çeşitli durumlarda kullanılabilen esnek ve çok yönlü bir fonksiyondur. ÇAPRAZARA, dikey veya yatay aralıklardaki değerleri bulabilir, yaklaşık ve tam eşleşmeler gerçekleştirebilir ve kısmi eşleşmeler için joker karakterleri (* ?) destekler.

Ayrıca, ÇAPRAZARA ilk değerden veya son değerden başlayarak verileri arayabilir. DÜŞEYARA, YATAYARA ve ARA gibi eski işlevlerle karşılaştırıldığında, ÇAPRAZARA birkaç önemli avantaj sunar.

Bulunamıyorsa Seçeneği​

ÇAPRAZARA bir eşleşme bulamadığında, Excel'deki diğer eşleştirme işlevleri gibi #YOK hatasını döndürür. Diğer eşleştirme işlevlerinden farklı olarak, ÇAPRAZARA, #YOK hatasını başka türlü göründüğünde geçersiz kılmak için kullanılabilen, bulunamıyorsa adlı isteğe bağlı bir bağımsız değişkeni destekler.
 • Bulunamadı için tipik değerler "Bulunamadı", "Eşleşme yok", "Sonuç yok" vb. olabilir.
 • Bulunamadı için bir değer sağlarken, metni çift tırnak içine almanız gerekir. ("").
Önemli Not : bulunamadı için boş bir dize ("") sağlarsanız dikkatli olmanız gerekir. Eşleşme bulunamazsa, ÇAPRAZARA #YOK hatası yerine hiçbir şey göstermez. Bir eşleşme bulunamadığında #YOK hatasını görmek istiyorsanız bulunamadı kısmına bir şey yazmanıza gerek olmaz.

Eşleştirme Modu​

ÇAPRAZARA varsayılan olarak tam bir eşleşme gerçekleştirir. Eşleşme davranışı, aşağıdaki seçeneklere sahip olan, eşleştirme_mod adlı isteğe bağlı bir bağımsız değişken tarafından kontrol edilir:
 • 0 - Tam eşleşme / Eşleşme yoksa #YOK hatası döndürür.
 • -1 - Tam eşleşme veya en yakın küçük öğe / Tam eşleşme veya sonraki daha küçük öğe.
 • 1 - Tam eşleşme veya en yakın büyük öğe / Tam eşleşme veya sonraki daha büyük öğe.
 • 2 - Joker karakter eşleştirme / (*, ?, ~ vs)

Arama Modu​

ÇAPRAZARA, varsayılan olarak ilk veri değerinden itibaren eşleştirmeye başlar. Arama davranışı, aşağıdaki seçenekleri sağlayan arama_modu adlı isteğe bağlı bir bağımsız değişken tarafından kontrol edilir:
 • 1 - Baştan sona arama
 • -1 - Sondan başa arama
 • 2 - İkili arama (artan düzende sıralanır)
 • -2 - İkili arama (azalan düzende sıralanır)
İkili aramalar çok hızlıdır, ancak veriler gerektiği gibi sıralanmalıdır. Veriler düzgün bir şekilde sıralanmazsa, ikili arama tamamen normal görünen geçersiz sonuçlar verebilir, buna dikkat edilmesi gerekir.

ÇAPRAZARA Avantajları​

ÇAPRAZARA, özellikle DÜŞEYARA ile karşılaştırıldığında birçok önemli avantaj sunar, bunlar:
 • ÇAPRAZARA arama değerlerinin sağında veya solunda veri arayabilir. (Kullanım Videosu)
 • ÇAPRAZARA birden çok sonuç döndürebilir. (Kullanım Videosu)
 • ÇAPRAZARA varsayılan olarak tam bir eşleşmedir (DÜŞEYARA varsayılan olarak yaklaşıktır).
 • ÇAPRAZARA dikey ve yatay verilerle çalışabilir. (Kullanım Videosu)
 • ÇAPRAZARA geriye doğru arama yapabilir (sondan başa) (Kullanım Videosu)
 • ÇAPRAZARA yalnızca bir değer değil, tüm satırları veya sütunları döndürebilir. (Kullanım Videosu)
 • ÇAPRAZARA karmaşık ölçütleri uygulamak için dizilerle yerel olarak çalışabilir. (Kullanım Videosu)

Notlar​

 • ÇAPRAZARA hem dikey hem de yatay dizilerle çalışabilir.
 • ÇAPRAZARA arama değeri bulunamazsa #YOK döndürür.
 • arama_dizi, döndürülen_dizi bağımsız değişkeniyle uyumlu bir boyuta sahip olmalıdır, aksi takdirde ÇAPRAZARA #DEĞER! hatası döndürür!
 • Çalışma kitapları arasında ÇAPRAZARA kullanılıyorsa, her iki çalışma kitabı da açık olmalıdır, aksi takdirde ÇAPRAZARA #BAŞV! hatası döndürür.
 • İNDİS fonksiyonu gibi, ÇAPRAZARA'da sonuç olarak bir başvuru döndürür.
 
Üst