Öne çıkan içerik

Konu 'FİLTRE'
Excel'de `FİLTRE` (FILTER) fonksiyonu, bir dizi veya aralıktaki verilere filtre uygulayarak belirli kriterleri karşılayan öğeleri döndürür. `FİLTRE` fonksiyonu, belirli bir koşulu karşılayan verileri hızlıca elde etmek için kullanışlıdır. Excel'de `FİLTRE` (FILTER) fonksiyonunun kullanımı ve sözdizimi şu şekildedir: =FİLTRE(dizi, dahil_etmek_koşulu, [boş_durumunda]) dizi: Filtrelemek istediğiniz dizi veya aralığı belirtir. dahil_etmek_koşulu: Filtreleme koşulunu belirten mantıksal bir...
Konu 'ÇAPRAZARA'
Excel ÇAPRAZARA formülü, DÜŞEYARA, YATAYARA ve ARA gibi eski işlevlerin yerine geçen modern ve esnek bir fonksiyondur. ÇAPRAZARA, yaklaşık ve tam eşleştirmeyi, kısmi eşleşmeler için joker karakterleri (* ?) ve dikey veya yatay aralıklarda aramaları destekler. Kullanım Örneği =ÇAPRAZARA(Arama_değeri; Arama_dizisi; Döndürülen_dizi; [Bulunamıyorsa]; [Eşleştirme_modu]; [Arama_modu]) ÇAPRAZARA, DÜŞEYARA işlevinin çok daha modern bir versiyonudur. Çok çeşitli durumlarda kullanılabilen esnek ve...
Üst